Çoklu sunucu dns clustering nasıl çalışır

  Centos 6,x, DirectAdmin

null

Bu özellik genellikle olduğundan daha karışık olarak düşünülmektedir.

Yaptığı şey, verilen makinedeki herhangi bir bölgeyi listeye eklediğiniz DA makinelerine transfer eder.

Bu nedenle sunucu A’nız varsa ve listeye sunucu B için IP’yi eklediyseniz, ne zaman sunucu A üzerine bir domain eklerseniz, sunucu B dns bölgesinin bir kopyasını alacaktır. Sunucu B de artık domaini çözebilir. Bu API’yi kullandığı için, sunucu A’daki veriyi sunucu B üzerine transfer etmek için, sunucu B üzerindeki clustering yapısına herhangi bir şey eklemeye gerek yoktur.

Örnek bir nameserver ayarı şu şekilde olmalıdır (ihtiyacınıza göre ekleyebilir/değiştirebilirsiniz):
ns1.domain.com -> resolve to an IP on server A
ns2.domain.com -> resolve to an IP on server B

Sunucu B DirectAdmin’in son derece iyi bir kopyasını çalıştırdığından sunucu A ile cluster etmemeniz için herhangi bir neden yoktur. Sunucu B’ye giriş yapınve sunucu A’nın IPsini listeye ekleyin. A üzerinde kullandığınız nameserver ayarlarının aynısını kullanabilirsiniz.

Harici DNS sunucularının listesindeki her IP için “Zone Transfer” ve “Domain Check” seçenekleri vardır. Eğer seçenekler ayarlarınız için gerekli değilse bu iki seçeneğin de açık olmasına gerek yoktur. Örneğin, hala lokal nameserverları kullanıyorsanız fakat sunucu B üzerinde zaten var olan bir domaini bir kullanıcının sunucu A’ya eklemesini önlemek istiyorsanız, Zone Transfer’i kapatın ve Domain Check’i olduğu gibi bırakın.

Eğer orjinal makineden silmeden kullanıcıları sunucular arasında taşımak istiyorsanız ve aynı harici DNS sunucuyu kullanıyorlarsa, “Domain Check” seçeneğini kapatmanız gerekebilir. Kapatmazsanız, DA size domainin zaten sisteminizde (harici makinede) bulunduğunu söyler. “Domain Check” seçeneğini kapatır ve “Zone Transfer” seçeneğini açık bırakırsanız, DA domaini harici makineye körü körüne ekler (tabii ki yine de lokal olarak kontrol eder) ve zaten orada olabilecek herhangi bir bölgenin üstüne yazar.

Eğer bölgelerinizin hepsini şuanki makinenizden çoklu sunucu IP listesindeki sunuculara transfer etmeniz gerekiyorsa aşağıdakini yazabilirsiniz:

echo "action=rewrite&value=named" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

bu işlem tüm lokal bölgeleri yeniden yazar böylece uzak sunucuya transferlerini tetikler.

Original: How the multi server dns clustering works.

YORUM KUTUSU