Yum Group Kullanımı

  Centos 6,x, Centos 7.x, Linux, SSH Komutları

Yum paket yöneticisi aracında group şeklinde güzel bir kullanım bulunuyor.  Birbiri ile ilintili paketleri veya servisleri grup şeklinde kurmaya yarıyor.  Örneğin bir mail sunucusu yapılandırmak istiyorsak, imap, mta, spam filtresi gibi paketleri tek tek kurmamız gerekiyor. Yum group kullanarak tek bir komut ile tüm paketleri kurabiliriz.

Kullanım;

yum grouplist  – Tüm grup paketlerini gösterir.

Bir mail servisi kurmak istiyoruz diyelim.

yum grouplist | grep mail –  yazıp grup listesinde email grubu var mı diye kontrol edelim.

Karşımıza ‘E-mail server’ isminde bir grup çıktı.

yum groupinfo ‘E-mail server’  – şeklinde gruptaki paketler hakkında bilgi alabilir ve kurulacak paketleri görebiliriz.

yum groupinstall ‘E-Mail server’  – şeklinde gruptaki varsayılan (default) paketleri kuracak opsiyonel (isteğe bağlı) yüklenecek paketleri ise bize soracaktır.

yum groupremove ‘E-mail server’ –  komutu ile kurduğumuz paketleri yine grup şeklinde kaldırabiliriz.

yum groupupdate ‘Email server’ – komutu ile de kurduğumuz paketlerde güncelleme var ise günceleyebiiriz.

 

 

YORUM KUTUSU