Cpanel 2086(2087) portlarını kapatma

  Centos 7.x, Cpanel

Cpanel’in 2086 veya 2087 portlarını dışarıya kapatıp, sadece spesifik bir ip adresinin erişimine açabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

iptables –A INPUT –p tcp –s Ip-adresi –dport 2086 –m state –state NEW,ESTABLISHED –j ACCEPT

iptables –A INPUT –p tcp –s Ip-adresi –dport 2087 –m state –state NEW,ESTABLISHED –j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp –dport 2086 -j REJECT

iptables -A INPUT -p tcp –dport 2087 -j REJECT

service iptables save

service iptables restart

YORUM KUTUSU