Centos üzerine Mssql Kurulumu

  Centos 6,x, Centos 7.x, Linux

Centos sunucumuza ssh ile bağlandıktan sonra, aşağıdaki adımları takip ederek, mssql veritabanını kurabiliriz.

curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/mssql-server-2017.repo > /etc/yum.repos.d/mssql-server.repo

curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo > /etc/yum.repos.d/msprod.repo

yum -y install mssql-server mssql-tools

1433 nolu porta dışarıdan erişim izin vermek için, firewall da portu açalım.

firewall-cmd –zone=public –add-port=1433/tcp –permanent

firewall-cmd –reload

/opt/mssql/bin/sqlservr-setup ile “SA” kullanıcısının şifresini belirleyelim.

systemctl start mssql-server mssql-server-telemetry

systemctl enable mssql-server mssql-server-telemetry

sqlcmd -S localhost -U SA -P ‘<şifre>’ komutu ile ssh üzerinden mssql veritabanına bağlantı yapabiliriz.

YORUM KUTUSU