Plesk Yönetici Port Değiştirme

  Parallels Plesk Panel

Pleskde Firewall uygulamasını kullanıyorsanız kapatıp bu ayarları yapmanız gerekli

SSH kullanarak sunucuya bağlanın .

 1. Dosyadaki bağlantı noktalarını değiştirmek için herhangi bir metin düzenleyiciyi kullanın /etc/sw-cp-server/conf.d/plesk.conf
 2. listen 8443 ssl;
  listen 8880;
  listen 127.0.0.1:8880 default_server;
 3. Dosya için de aynısını yapın 
  /etc/sw-cp-server/conf.d/ipv6_ports.inc

  listen [::]:8443 ipv6only=on ssl;
  listen [::]:8880 ipv6only=on;
 4. Dosyadaki bağlantı noktalarını da değiştirin 
  /etc/sw-cp-server/conf.d/plesk_site_preview.conf:

  listen 127.0.0.1:8880;
 5. Değişiklikleri uygulamak için sw-cp-server ve sw-engine’i yeniden başlatın:
  # service sw-cp-server restart
  # service sw-engine restart

İşlem sonrası portları ne verdiyseniz örnek olarak ben SSL : 7777 Http : 8888 şeklinde verdim siz kendinize göre değiştirip portları girin.

firewall-cmd –zone=plesk –permanent –add-port=7777/tcp
firewall-cmd –zone=plesk –permanent –add-port=8888/tcp
firewall-cmd –reload

YORUM KUTUSU