Linux’ta Plesk yedekleme (backup) dosyalarının konumu nasıl değiştirilir?

  Diğer

Linux’ta Plesk yedekleme (backup) dosyalarının konumu nasıl değiştirilir?

Varsayılan olarak, tüm yedekleme verileri /var/lib/psa/dumps dizininde saklanır. 

Varsayılan yedekleme konumunu değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

SSH üzerinden bir Plesk sunucusuna bağlanın. 

Yedeklemeler için yeni bir dizin oluşturun. Bu örnekte, /plesk_backups kullanıyoruz:

mkdir /plesk_backups

Oluşturulan dizin için gerekli sahipliği izinleri ayarlayın:

chown psaadm:psaadm /plesk_backups

Plesk yapılandırma dosyasındaki yedekleme konumunu değiştireceğiz. Biz dosyaları düzenlemek için nano editörünü kullanıyoruz, siz kendi kullandığnız editörde gerçekleştirebilirsiniz.

nano /etc/psa/psa.conf

Yukarıda ki ile psa.conf dosyamıza editör ile açtıktan sonra default yedekleme satırı şu şekildedir;

# Backups directory

DUMP_D /var/lib/psa/dumps

Bu yolu örnekte verdiğimiz /plesk_backups olarak güncelleyeceğiz;

# Backups directory

DUMP_D /plesk_backups

Kaydedip editörden çıkıyoruz.

Dizinin değiştirildiğini doğrulayın:

cat /etc/psa/psa.conf | grep -w DUMP_D

Doğrulama çıktısı bu şekilde ise “DUMP_D /plesk_backups” yapılan işlemde bir sorun yoktur.

Tüm yedekleme verilerini ve gizli .discovered dizinini eski konumdan yenisine taşımak isterseniz:

mv /var/lib/psa/dumps/* /plesk_backups/

mv /var/lib/psa/dumps/.discovered/ /plesk_backups/

sw-cp-server hizmetini yeniden başlatın:

service sw-cp-server restart

Artık tüm yedekleme dosyaları /plesk_backups dizininde saklanacak alınacaktır.

YORUM KUTUSU