Directadmin üzerine Mongodb ve Mongo extension kurulumu

  Centos 7.x, DirectAdmin

Directadmin Centos 7 üzerinde koşmaktadır.

Kurulum için öncelikle repo eklememiz gerekiyor.  Favori editörümüz ile repo dosyası oluşturalım.

nano /etc/yum.repos.d/mongodb-org.repo

İçerisine aşağıdaki satırları kopyalayıp, kaydedip çıkalım.

[mongodb-org-3.4]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/3.4/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-3.4.asc

yum repolist diyerek repomuzu güncelleyelim.

yum -y install mongodb-org diyerek mongodb kurulumunu başlatalım.

systemctl start mongod veya service mongod restart diyerek servisi başlatabiliriz.

mongo komutu vererek mongodb’nin cli’sine geçelim ve aşağıdaki satırları yazalım.

use admin
db.createUser(
{
user: “admindb”,
pwd: “şifreniz”,
roles: [ “root” ]
}
)
exit

nano /etc/mongod.conf dosyasını düzenleyip aşağıdaki satırları yazalım.

security:
authorization: enabled

Kimlik doğrulamayı aktif ettik. Mongo’yu restart edebiliriz.

Mongo Php Driver Kurulumu

/usr/local/php56/bin/pecl install mongodb

Farklı bir php sürümünüz var ise yolu onun versiyonunu yazarak kurabilirsiniz.

/usr/local/php56/bin/pecl install mongo

Şimdi php.ini içerisine “extension=mongodb.so” satırını ekleyelim.

Web servislerini restart edelim. Eğer nginx kullanıyorsanız nginx’i ve php-fpm’i restart etmeyi unutmayın.

 

YORUM KUTUSU