VestaCP resim yüklerken MaxRequestLen hatası

  VestaPanel

Resim yüklerken zaman aşımından dolayı “Error 500, Internal server error” verebiliyor. Aşağıdaki gibi log basıyorsa FASTCGI modunu yapılandıracagız.


“mod_fcgid: HTTP request length 132992 (so far) exceeds MaxRequestLen (131072), referer: http…”

/etc/httpd/conf.d/fcgid.conf

uzantısına gidelim. dosyayı nano veya vi ile açalım. aşağıdaki satırı ekleyelim. aşağıdaki 10485760 byte olarak çevrilmiştir. mb olarak karşılıgı 10mb ‘dir .

FcgidMaxRequestLen 10485760

sonrasında php.ini dosyamızın lokasyonunu bulup . aşağıdaki gibi 10mb olarak belirleyelim.

upload_max_filesize = 10M

en son olarakta

nano /home/admin/web/domain/cgi-bin/fcgi-starter

kodların içindeki sayıyı değiştirin

export PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=10485760

sonrasında apache’ye restart atın işlem bu kadar sonrasında resim yüklenebilir.

YORUM KUTUSU