cPanel FTP port ve bağlanma sorunu “pure-ftpd: [ERROR] Unable to start a standalone server: [Address already in use]”

  Cpanel

pure-ftpd: [ERROR] Unable to start a standalone server: [Address already in use]

Bu hatayı aldığınız da 21 portunu Port check ettiğinizde closed yani kapalı olarak gözükecektir. Aşağıda ki işlemler sonucunda tekrar 21 portu aktif olacaktır.

Öncelik olarak pure-ftpd’nin çalıştığını ve sunucunun 21 numaralı bağlantı noktasını dinlediğini doğrulayan komut ile kontrol sağlayalım.

SSH ile sunucuya giriş yapın, ve aşağıda ki komutuları sırasıyla çalıştırın,

service pure-ftpd status

lsof-i tcp:21

Ftp herhangi bir portu dinlemiyorsa, ilgili hatayı görmek için ftp günlüklerini kontrol edin

less /var/log/messages | grep pure-ftpd

Aşağıda ki gibi hata görürseniz;

[ERROR] Unable to start a standalone server: [Address already in use]

Aşağıda ki kodu gerçekleştirin:

/usr/sbin/pure-uploadscript -B -r /etc/pure-ftpd.conf

Ftp servisi yeniden başlatalım

/etc/init.d/pure-ftpd restart

Bu işlemler sonucu ftp servisimiz sorunsuz şekilde çalışacaktır.

YORUM KUTUSU