/bin/rm: Argument list too long hatası

Nix tabanlı sistemlerde, çok sayıda dosyayı silmek istediğimiz zaman; /bin/rm: Argument list too long şeklinde hatası verirse. Bunun yerine ls | xargs rm komutunu uygulayarak silebiliriz.

YORUM KUTUSU