Tmux Kurulumu

  Linux

Tmux yazılımı bir terminal çoklayıcısıdır. Bir Tmux oturumunda birden çok terminal açıp bu terminaller üzerinde birden çok komutun eş zamanlı olarak çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Centos üzerine kurulumu aşağıdaki şekildedir.

yum install update && yum -y install tmux

Kurulum bittikten sonra ssh üzerinde başlatmak için aşağıdaki yazılır.

tmux new -s start

Artık yeni oturum üzerinden işlem yapabilirsiniz. CTRL + b ile yeni bir pane açabilirsiniz.

tmux list-windows tüm oturumları görmek için kullanabilirsiniz.

YORUM KUTUSU