Toplu dns güncellemesi için perl kullanma

  Centos 6,x, DirectAdmin

Eğer DirectAdmin kullanarak tüm DNS sunucularınızı birer birer değiştirmeniz gerekiyorsa,tek bir komutla yer değiştirme yapabilecek regex (regular expression) yapması için perl kullanmak daha kolaydır. Bunu yapması için aşağıdakini çalıştırabilirsiniz. (koyu yerleri kendinizinki ile değiştirin)

cd /usr/local/directadmin/data/users
perl -pi -e ‘s/ns1.old.com/ns1.new.com/’ */user.conf
perl -pi -e ‘s/ns2.old.com/ns2.new.com/’ */user.conf
perl -pi -e ‘s/ns1.old.com/ns1.new.com/’ */reseller.conf
perl -pi -e ‘s/ns2.old.com/ns2.new.com/’ */reseller.conf

cd /var/named #(or whatever the path to your *.db files is, eg: /etc/bind, /etc/named)
perl -pi -e ‘s/ns1.old.com/ns1.new.com/’ *.db
perl -pi -e ‘s/ns2.old.com/ns2.new.com/’ *.db

Original: How to use perl to do a mass dns update.

Kaynak vit

YORUM KUTUSU