Windows 2008 iis7 özel hata sayafası 500 – Internal server error

  IIS, Windows

IIS7, hata görüntüleme konusunda IIS6 ve önce ki sürümlerine göre biraz daha katı. Hatta bazen hatayı görüntülemek için IIS loglarını açmak zorunda kalabiliyorsunuz.

Standart yapılandırma ile birlikte, uzaktan gelen isteklere kesinlikle hata kaydı görüntülenmiyor. Hata olan sayfalarda, “500 Internal Server Error” hatasını sık olarak görmeniz muhtemel.

IIS7.x üzerinde hataları yakalayabilmek için uygulanması gereken adımlar kısaca aşağıda mevcut. Ancak belirttiğim gibi yapılanlara rağmen hata görüntülenemiyorsa, log kayıtlarını mutlaka izlemek gerekiyor.

 

1. Local’den kontrol

Dışarıdan CustomError görüntülüyorsanız, sayfayı birde local’den açmayı deneyiniz. Sunucu üzerindeyse sunucuya uzak masaüstü ile erişim sağlayarak sayfaya giriş yapmanız hatayı görüntüleyebilir. Ancak göremiyorsanız ;

2. ASP Detaylı hata sayfaları

Sunucu üzerinde IIS panelinde ASP ayarlarına giriş yaparak;

Send Errors to Browser özelliğini “true” konumuna getirmemiz gerekiyor.

Bu işlem hata kayıtlarımızı, Browser üzerinde görüntülememizi sağlayarak, log okumak gibi ekstra işlemden kurtaracaktır. Bu ayar default olarak “False” değerindedir.

Bu işlemin ardından hala hataları görüntüleyemiyorsanız,

3. Error Pages özelliği

Web sitesi seçiminin ardından Error Pages özelliği ile,

Actions > Edit Feature Settings özelliğini seçerek,

Ulaşılan sayfadan, “Detailed Errors” ‘ü seçmemiz gerekiyor.

Yapmış olduğumuz yapılandırmanın ardından, hataların remote ve local isteklerde açık hatayı görüntülemesi gerekiyor. Şayet hala görüntüleyemiyorsanız IIS loglarını takip etmeniz gerekecektir.

YORUM KUTUSU