Unuttuğunuz plesk şifresini öğrenme

  Parallels Plesk Panel, Windows

Windows Sunucunuza uzak masa üstü bağlantısı yaptığımızı var sayıyoruz
başlat + çalıştır

“%plesk_bin%\plesksrvclient.exe ” -get

Bu komutu uygulayınca şifre karşınıza çıkacaktır

YORUM KUTUSU