Toplu IP Ekleme range

  Centos 6,x, Debian 5, Linux, SSH Komutları

 

İlk olarak aşağıdaki komut satırını uyguluyoruz.

[root@ded ~]#  nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0-range.0

daha sonra karşımıza boş bir ekran gelecek ve içerisine aşağıdaki komut satırları yapıştıralarak düzenlenecek.

IPADDR_START=192.168.1.10
IPADDR_END=192.168.1.30
NETMASK=255.255.255.0
CLONENUM_START=0

IPADDR_START=192*****.1.3 -> Başlangıç Ip si
IPADDR_END=192*****.1.7 -> Son IP si
NETMASK=255.255.255.0 -> Subnet
CLONENUM_START=0 > Örn : eth0:1 ( 0’dan başla ve 1,2,3 diye devam et demek )

İkinci range ekleme;

cd /etc/sysconfig/network-scripts/
ls -> klsör içeriğini görüntülüyoruz
cp ifcfg-eth0-range.0 ifcfg-eth0-range.1 -> range.0 ın içeriğini range.1 e aktarıyoruz böylece yeni bir range dosyamız oluşacak.

nano ifcfg-eth0-range.1
IPADDR_START=
IPADDR_END=
NETMASK=
CLONENUM_START= ***

Clonenum_start a bir önceki range te bulunan IP sayısından bir fazlasını giriyoruz.
12 IP varsa Clonenum_start=13 olacak.

Son olarak aşağıdaki komutu uygulayarak etkinleştiriyoruz.

service network restart

YORUM KUTUSU