Etiket : repo

  iftop kurulumuda mytop kurulumuna çok benzer. Hangi ip ile sunucu arasında ne kadar veri akışı olduğunu gösteren program. dag reposunu yuma ekliyoruz pico /etc/yum.repos.d/dag.repo [dag] name=Dag RPM Repository for Red Hat Enterprise Linux baseurl=http://apt.sw.be/redhat/el$releasever/en/$basearch/dag gpgcheck=0 enabled=1 protect=0 ctrl x ile kaydedip çıktıktan sonra service yum restart ile yum servisini yeniden başlatıyoruz. yum install iftop ..

Daha fazla oku

  CentOS, RHEL ya da Fedora kurulumlarında gelen yum depolarında oldukça kısıtlı sayıda paket bulunduğundan ötürü bu depolarda bulunmayan herhangi bir paket kurmanız icap ettiğinde, ilgili paketin RPM’ini bulmanız ve ayrıca o paketin kurulması için gerekli olan diğer paketlerin RPM’lerini bulmanız icap gerekiyor. Bu gibi durumların önüne geçilmesi için Yum’a 3. parti alternatif depolar ekleyebiliyoruz. ..

Daha fazla oku

# mount
Dosya sistemlerini mount etmeye yariyor. Misal # mount /dev/hda1 /mnt dediginizde hda1 partition i mnt dizinine mount edilir.

# umount
Mount ettiginiz dosya sistemini un mount eder.

# cp
Copy/Paste komutu. Örnek; # cp dosyaismi /home/tux derseniz o dosya belirttigimiz dizine yani /home/tux a kopyalanır.

# mv
Move. Dosyalari taşımak için kullanilir. Bu sefer kopyalamak yerine direk oraya taşırsınız. Örnek cp ile ayni.

# mkdir
Make Directory. Dizin oluşturmaya yarar. Örnek; # mkdir /home/tux/yenidizin derseniz. tux altinda yenidizin diye bir klasör oluşur.

# rm
Remove. Dosya yada dizin silmek için. Örnek # rm dosya1 dediginide dosya..

Daha fazla oku

Önce ssh bağlanalım aşağıdaki komutu uygulayalım wget -q -O – http://www.atomicorp.com/installers/atomic | sh daha sonra /etc/yum.repos.d/ yum update Kaket arama ve paket kurma komutları yum search "pacakge name" yum install "pacakge name" Örnek : yum search mrtg ( doğru paket ismini bulduk ) yum install mrtg ( bulduğumuz paket isminde kurulum ya..

Daha fazla oku