Atomic.sh repo kullanımı ( yum install )

  Linux, SSH Komutları

Önce ssh bağlanalım aşağıdaki komutu uygulayalım

wget -q -O - http://www.atomicorp.com/installers/atomic | sh

daha sonra

/etc/yum.repos.d/

yum update

Kaket arama ve paket kurma komutları

yum search "pacakge name" yum install "pacakge name"

Örnek : yum search mrtg ( doğru paket ismini bulduk ) yum install mrtg ( bulduğumuz paket isminde kurulum yapıyoruz )

YORUM KUTUSU