PLESK PANEL PORT 587 AKTiF ETMEK

Telekom’un spam engelleme girişimleri dahilinde kapattığı 25. portun son kullanıcı üzerinde ki etkisi malum. Hala son kullanıcıya açıklama yapma gereksinimi duyduğumuz şu günlerde, her yeni Centos & Plesk sunucu üzerinde artık rutin olarak gerçekleştirdiğim işlemden bahsedeceğim.
Not : Bu işlem default olarak yapılandırılan Plesk ve CentOS üzerinde uygulanmış, test edilmiştir.
qmail Üzerinden ( Önerilen Yöntem

nano /etc/services
ctrl + w ile ( smtp ) aratıyorsunuz
smtp            25/udp          mail Satırının altına kırmızı işeretli şekilde ekleyin ctrl + x Y Kaydedip çıkıyor

smtp 25/tcp mail
smtp 25/udp mail
smtp2 587/tcp mail
smtp2 587/udp mail
cp /etc/xinetd.d/smtp_psa /etc/xinetd.d/smtp587
nano /etc/xinet.d/smtp587

ctrl + k ile tüm içeriği silin aşağıdaki bizim önceden hazırladığımız kod aşağıdaki

service smtp587
{
    socket_type   = stream
    protocol    = tcp
    wait      = no
    disable     = no
    user      = root
    instances    = UNLIMITED
    env       = SMTPAUTH=1
    port      = 587
    type      = UNLIMITED
    server     = /var/qmail/bin/tcp-env
    server_args   = -Rt0 /var/qmail/bin/relaylock /var/qmail/bin/qmail-smtpd /var/q$
}

service qmail restart
Test etmek için
telnet ip 587

 

 

YORUM KUTUSU