Plesk Panel Backup Convert İşlemi

 

lk olarak ".psa" uzantılı dosyamızı kolay bulunabilecek bir yere, örn : "C:\backup.psa" taşıyoruz.

 Daha sonra Başlat > çalıştır > cmd komudu ile Command penceremizi açıyoruz ve aşağıdaki komut satırını uyguluyoruz.

"%plesk_bin%\pre9-backup-convert" –source=c:\backup.psa –destination="%plesk_dir%\Backup"

***Not*** .psa uzantılı dosyanın "C:\backup.psa" burda olduğunu ve ismininde "backup.psa" şeklinde olduğunuz varsayıyoruz.

Uyguladığımız komut sonrasında işlem başlamış oluyor ve convert edilen dosya C:\Program Files\Parallels\Plesk\Backup klasörüne atılmış oluyor.

YORUM KUTUSU