php sürüm update plesk directadmin cpanel

Öncelikle aşağıdaki komutla dosya oluşturuyoruz.

nano /etc/yum.repos.d/centos-test.repo

 oluşturduğumuz dosyaya aşağıdaki kodları ekliyoruz.

[c5-testing]
ame=CentOS-5 Testing
baseurl=http://dev.centos.org/centos/5/testing/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://dev.centos.org/centos/RPM-GPG-KEY-CentOS-testing


Dosyayı kaydetip çıkıyoruz. Sonra arkasından " yum update php
" komutunu çalıştırıp. Gelen sorulara yes cevabını vererek yükleme
işlemini tamamlıyoruz.Yüklendikten sonra kontrol etmek isterseniz tekrar
komut satırında php -v komutunu kullanarak sunucunuzda yüklü olan php
versiyonunu görebilirsiniz.

YORUM KUTUSU