cPanel Nginx kurulumu (Kolay kurulum) Plugins

  Centos 6,x, Cpanel, Kontrol Panelleri, Nginx, Nix, Optimize

Kurulum için SSH’a bağlanıyoruz.

Kod:
cd /usr/local/src
wget http://nginxcp.com/latest/nginxadmin.tar
tar xf nginxadmin.tar
cd publicnginx
./nginxinstaller install

Kurulumun sonunda bu hatayi verecektir.

Kod:
access key doesn’t exist create it in

Bu hatayı gidermek için whm Panelinizden

Main >> Cluster/Remote Access >> Setup Remote Access Key
Then click Generate New Key yapmanız gerekmektedir.

Tekrar bu komutu çalıştırınız..

Kod:
/nginxinstaller install

Belli bir süre çalıştırdıktan sonra kurulumun sonunda

****************************** ***********
çalıştırılması gereken komut
****************************** ***********

çalıştırılması gereken komutu SSH uyguladıktan sonra

Kod:
Main > Plugins > NginxAdmin

Crontab komutunu uygulamanız gerekmektedir.

Ssh a

Kod:
crontab -e

yazınız.Sonuna aşağıdaki komutu giriniz.

Kod:
0 */1 * * * /usr/sbin/tmpwatch -am 1 /tmp/nginx_client

NginxAdmin kaldırmak için ise;

Kod:
cd /usr/local/src
wget http://nginxcp.com/latest/nginxadmin.tar
tar xf nginxadmin.tar
cd publicnginx
./nginxinstaller uninstall

ve son kez olarak ta;

Ssh a

Kod:
crontab -e

yazınız.Sonuna aşağıdaki komutu siliniz.

Kod:
<strong>0 */1 * * * /usr/sbin/tmpwatch -am 1 /tmp/nginx_client </strong>

Aşağıdaki adresten sitenizin adını yazıp Kontrol Edebilirsiniz.

http://www.webconfs.com/http-header-check.php

 

Welcome to the Nginx Admin installer……Starting Install
Generating vhosts…
Traceback (most recent call last):
File “/scripts/createvhosts.py”, line 2, in ?
import yaml
File “/usr/lib/python2.4/site-packages/PyYAML-3.10-py2.4-linux-x86_64.egg/yaml/__init__.py”, line 26
SyntaxError: ‘yield’ not allowed in a ‘try’ block with a ‘finally’ clause
Installing WHM interface…
deploying booster rockets
Traceback (most recent call last):
File “/usr/local/src/publicnginx/nginxinstaller2″, line 9, in ?
import createvhosts
File “/usr/local/src/publicnginx/createvhosts.py”, line 2, in ?
import yaml
File “/usr/lib/python2.4/site-packages/PyYAML-3.10-py2.4-linux-x86_64.egg/yaml/__init__.py”, line 26
SyntaxError: ‘yield’ not allowed in a ‘try’ block with a ‘finally’ clause

Bu şekilde bir hata alırsanız Python Kurulumu yapmamız gerek Kolay iş

cd /usr/local/src
wget http://python.org/ftp/python/2.5.6/Python-2.5.6.tgz
tar -zxvf Python-2.5.6.tgz
cd Python-2.5.6
./configure
make
make install

Tekrar kuruluma başlatın kuracaktır

cd /usr/local/src/publicnginx 
./nginxinstaller install

3 thoughts on - cPanel Nginx kurulumu (Kolay kurulum) Plugins

YORUM KUTUSU