Mod Security Kurulumu ( Linux )

 

Mod_Security web uygulamalarının güvenliğinin sağlanmasında kullanılabilecek bir açık kaynak kodlu saldırı önleme sistemidir.Apache ye bir modül gibi eklenip çalıştırılabilir.Mod_security kullanımının amacı web uygulamalarını bilinen ve bilinmeyen saldırı yöntemlerine karşı korumaktır.Bu yönüyle ids sistemlerine benzemektedir http trafiğini izleyip bunu verilen kurallar doğrultusunda yorumlayabilmektedir.İds sistemelerinden farkı bu saldırıları önleyebilmektedir.Sunucu ile kişi arasında bir sunucu uygulamalarının güvenlliğini sağlayan firewall görevi üstlenir gelen istekleri belirlenen kurallar dahilinde yorumlayarak gerekli işlemi gerçekleştir.
keha.net – Mod Security Kurulumu

Mod_Security’nin Yetenekleri

 • * Slash karakterleri url lerden silinir
  *Null-bytes (%00) lar silinir
  * URL şifreli karakter koruması

  * URL encoding onaylaması
  * Unicode encoding onaylaması
  * Shellcode koruması

  * Her siteye ayrı kural koyabilme imkanı sağlar
  * Headerların analiz eder
  * Cookieleri analiz eder
  * Çevre değişkenlerini analiz eder
  * Sunucu değişkenlerini analiz eder
  * Sayfa değişkenlerini analiz eder
  * Post isteklerini analiz eder
  * Script değişkenlerini analiz eder

  Yapılabileceği Eylemler

  * İsteğin 406 status kodu ile geri çevrilmesi
  * İsteğin yönlendirilerek geri çevirilmesi
  * İsteklerin loglanması
  * Kurallnrın değiştirilmesi
  * Kural atlama
  * Belirli bir süre istek dışı kalma

  * Sunucu tarafından dosya yüklenmesini engelliyebilme
  * Yüklenen dosyaların kontrolü
  * Antivirus-Firewall programlarına entegre edilebilme

  Diğerleri

  * Sunucunuzun tanımlanma bilgisini değiştirir.
  * Chroot kullanım kolaylığı getirir.
  * Kendi log dosyasını oluşturur .
  *Kendi kurallarınızı oluşturabilirsiniz.

Dafa fazla bilgiyi kendi sitesinden alabilirsiniz .
http://www.modsecurity.org/
ve 39 sayfalık kullanım klavuzu
http://www.modsecurity.org/documentation/modsecurity-manual.pdf

Kurulum Adımları

1.)Dosyayı sunucuya indiriyoruz

PHP- Kodu:
wget http://www.modsecurity.org/download/modsecurity-1.8.7.tar.gz 

2.)Sıkıştırılmış arşiv dosyasını açıyoruz.

PHP- Kodu:
tar zxvf modsecurity-1.8.7.tar.gz 

3.)Web sunucusu olarak Apache 1.x kullanıyorsanız Apache1 klasörüne giriyorsunuz.

PHP- Kodu:
cd modsecurity-1.8.7/apache1 

3.)Web sunucusu olarak Apache 2.x kullanıyorsanız Apache2 klasörüne giriyorsunuz.

PHP- Kodu:
cd modsecurity-1.8.7/apache1 

4.)Mod_security’ yi bir modül olarak derliyoruz.

PHP- Kodu:
/etc/httpd/bin/apxs -cia mod_security.

5.)httpd.conf dosyamızı olabilecek aksaklıklara karşı yedekliyoruz.

PHP- Kodu:
cp /usr/local/apache/conf/httpd.conf /usr/local/apache/conf/httpd.conf-yedek 

6.)Apache ayar dosyasını açıyoruz
Kod:

pico -w /usr/local/apache/conf/httpd.conf

7.)Apache 1.x için AddModule mod_security.c yazan kısımı httpd.conf dosyası içinde buluyoruz altına aşağıdaki kural zincirini ekliyoruz

Kod:

<IFMODULE mod_security.c>
# Turn the filtering engine On or Off
SecFilterEngine On

# Change Server: string
SecServerSignature "Apache"
# This setting should be set to On only if the Web site is
# using the Unicode encoding. Otherwise it may interfere with
# the normal Web site operation.
SecFilterCheckUnicodeEncoding Off

# The audit engine works independently and
# can be turned On of Off on the per-server or
# on the per-directory basis. "On" will log everything,
# "DynamicOrRelevant" will log dynamic requests or violations,
# and "RelevantOnly" will only log policy violations
SecAuditEngine RelevantOnly

# The name of the audit log file
SecAuditLog logs/audit_log

# Should mod_security inspect POST payloads
SecFilterScanPOST On

# Action to take by default
SecFilterDefaultAction "deny,log,status:406"

# Require HTTP_USER_AGENT and HTTP_HOST in all requests
# SecFilterSelective "HTTP_USER_AGENT|HTTP_HOST" "^$"
# Require Content-Length to be provided with
# every POST request
SecFilterSelective REQUEST_METHOD "^POST$" chain
SecFilterSelective HTTP_Content-Length "^$"

# Only allow bytes from this range
SecFilterForceByteRange 1 255

# Prevent path traversal (..) attacks
SecFilter "\.\./"

# Weaker XSS protection but allows common HTML tags
SecFilter "<[[:space:]]*script"

# Phpmyadmin de insert yapılırken 406 veriyor sunucuda phpmyadmin varsa kapatın
SecFilter "delete[[:space:]]+from"
SecFilter "insert[[:space:]]+into"
SecFilter "select.+from"

#Dizin Erisim Engelleme

SecFilter /boot/
# SecFilter /bin/
SecFilter /dev/
SecFilter /etc/
SecFilter /initrd/
SecFilter /lib/
SecFilter /lost+found/
# SecFilter /misc/ vbulletinin bir dizini o yüzden bütün vbulletin kullanıcılarına 406 veriyor
SecFilter /mnt/
SecFilter /proc/
SecFilter /root/
SecFilter /sbin/
# SecFilter /scripts/
# SecFilter /tmp/
# SecFilter /usr/
SecFilter /usr/local/apache/
SecFilter /usr/local/cpanel/
SecFilter /usr/local/mysql/
SecFilter /var/

SecFilter /bin/cc
SecFilter /bin/gcc

# WEB-ATTACKS ps command attempt
SecFilterSelective THE_REQUEST "/bin/ps"

# WEB-ATTACKS /bin/ps command attempt
SecFilterSelective THE_REQUEST "ps\x20"

# WEB-ATTACKS wget command attempt
SecFilter "wget"

# WEB-ATTACKS uname -a command attempt
SecFilter "uname\x20-a"

# WEB-ATTACKS /usr/bin/id command attempt
SecFilterSelective THE_REQUEST "/usr/bin/id"
# WEB-ATTACKS id command attempt

SecFilter "\;id"

# WEB-ATTACKS kill command attempt
SecFilterSelective THE_REQUEST "/bin/kill"

# WEB-ATTACKS chsh command attempt
SecFilterSelective THE_REQUEST "/usr/bin/chsh"

# WEB-ATTACKS tftp command attempt
SecFilter "tftp\x20"

# WEB-ATTACKS /usr/bin/gcc command attempt
SecFilterSelective THE_REQUEST "/usr/bin/gcc"

# WEB-ATTACKS gcc command attempt
SecFilter "gcc\x20-o"

# WEB-ATTACKS bin/tclsh execution attempt
SecFilter "bin/tclsh"

# WEB-ATTACKS tclsh execution attempt
SecFilter "tclsh8\x20"

# WEB-ATTACKS bin/nasm command attempt
SecFilterSelective THE_REQUEST "bin/nasm"

# WEB-ATTACKS nasm command attempt
SecFilter "nasm\x20"

# WEB-ATTACKS perl execution attempt
SecFilter "perl\x20"

# WEB-ATTACKS traceroute command attempt
SecFilter "traceroute\x20"

# WEB-ATTACKS ping command attempt
SecFilterSelective THE_REQUEST "/bin/ping"

# WEB-ATTACKS netcat command attempt
SecFilter "nc\x20"

# WEB-ATTACKS nmap command attempt
SecFilter "nmap\x20"

# WEB-ATTACKS xterm command attempt
SecFilterSelective THE_REQUEST "/usr/X11R6/bin/xterm"

# WEB-ATTACKS X application to remote host attempt
SecFilter "\x20-display\x20"

# WEB-ATTACKS lsof command attempt
SecFilter "lsof\x20"

# WEB-ATTACKS rm command attempt
SecFilter "rm\x20"

# WEB-ATTACKS /bin/ls command attempt
SecFilterSelective THE_REQUEST "/bin/ls"

# WEB-ATTACKS /etc/shadow access
SecFilter "/etc/shadow"

# WEB-ATTACKS .htgroup access
SecFilterSelective THE_REQUEST "\.htgroup"

# WEB-CGI rksh access
SecFilterSelective THE_REQUEST "/rksh"

# WEB-CGI bash access
SecFilterSelective THE_REQUEST "/bash" log,pass

# WEB-CGI zsh access
SecFilterSelective THE_REQUEST "/zsh"

# WEB-CGI csh access
SecFilterSelective THE_REQUEST "/csh"

# WEB-CGI tcsh access
SecFilterSelective THE_REQUEST "/tcsh"

# WEB-CGI rsh access
SecFilterSelective THE_REQUEST "/rsh"

# WEB-CGI ksh access
SecFilterSelective THE_REQUEST "/ksh"

# WEB-MISC .history access
SecFilterSelective THE_REQUEST "/\.history"

# WEB-MISC .bash_history access
SecFilterSelective THE_REQUEST "/\.bash_history"

# Don’t accept transfer encodings we know we don’t handle
# (and you don’t need it anyway)
SecFilterSelective HTTP_Transfer-Encoding "!^$"

# Protecting from XSS attacks through the PHP session cookie
SecFilterSelective ARG_PHPSESSID "!^[0-9a-z]*$"
SecFilterSelective COOKIE_PHPSESSID "!^[0-9a-z]*$"

SecFilter "viewtopic\.php\?" chain
SecFilter "chr\(([0-9]{1,3})\)" "deny,log"

# Block various methods of downloading files to a server
SecFilterSelective THE_REQUEST "wget "
SecFilterSelective THE_REQUEST "lynx "
SecFilterSelective THE_REQUEST "scp "
SecFilterSelective THE_REQUEST "ftp "
SecFilterSelective THE_REQUEST "cvs "
SecFilterSelective THE_REQUEST "rcp "
SecFilterSelective THE_REQUEST "curl "
SecFilterSelective THE_REQUEST "telnet "
SecFilterSelective THE_REQUEST "ssh "
SecFilterSelective THE_REQUEST "echo "
SecFilterSelective THE_REQUEST "links -dump "
SecFilterSelective THE_REQUEST "links -dump-charset "
SecFilterSelective THE_REQUEST "links -dump-width "
SecFilterSelective THE_REQUEST "links http:// "
SecFilterSelective THE_REQUEST "links ftp:// "
SecFilterSelective THE_REQUEST "links -source "
SecFilterSelective THE_REQUEST "mkdir "
SecFilterSelective THE_REQUEST "cd /tmp "
SecFilterSelective THE_REQUEST "cd /var/tmp "
SecFilterSelective THE_REQUEST "cd /etc/httpd/proxy "
</IFMODULE>

7.) Apache 2.x için LoadModule security_module modules/mod_security.so yazan kıısmı bulup Apache 1.x için eklediğimiz yukarıdaki kural serisini ekliyoruz.

8.)Http sunucumuzu yeniden başlatıyoruz herhangi bir sorunla karşılaşırsanız yukarıdkai adımları kontrol etmelisiniz.

PHP- Kodu:
service httpd restart 

9.)Eklediğiniz kuralların hehrangi bir soruna yol açıp açmadığını log dosyasına bakarak anlayabilirsiniz

PHP- Kodu:
cat /etc/httpd/logs/audit_log 

10.)Mod_security yi kapatmak isterseniz Apache 1.x için AddModule mod_security.c yazan kıısmın başına bir # işareti koyun ; Apache 2.x için LoadModule security_module modules/mod_security.so yazan kısımın başına # koyun.

Bu makalede verilmiş olan kural ile hiç bir sorun yaşamayacaksınız ama istiyorsanız daha etkili kuralları deneyebilirsiniz.Fakat bu kurallar bir çok scriptin işleyişini bozabilir

http://modsecrules.monkeydev.org/index.php
http://www.gotroot.com/downloads/ftp/mod_security/rules.conf

YORUM KUTUSU