Linux üzerinde en son değiştirilen dosyaları bulmak

  Linux

Tüm linux sistemlerde, son değişiklik yapılan/oluştulan dosyaları find komutu ile bulabiliriz.

find -cmin -N

-N dakika bazında zaman oluyor.

Yani 1 haftanın 10080 dakika olduğunu baz alırsak find -cmin -10080 yazmamız yeterli olacaktır.

find /home/domaismi/public_html/ -cmin -10080

YORUM KUTUSU