Http Hata Mesajları Ve Açıklamaları

  IIS, Windows

 

502 Bad Gateway
HTTP Hata 502 – Kötü Geçiş
——————————————-
501 Not Imlemented
——————————————-
500.100 Internal Server ErrorKaynakwh: Http Hata Mesajları Ve
Açıklamaları
HTTP 500.100 – İç Sunucu Hatası – ASP hatası
——————————————-
500.15 Internal Server Error Direct requests for GLOBAL.ASA
HTTP Hata 500-15 – global.asa?ya ilişkin isteklere izin verilmiyor
——————————————-
500.13 Internal Server Error Server too busy
HTTP Hata 500-13 – Sunucu çok meşgul
——————————————–
500.12 Internal Server Error Application restarting
HTTP Hata 500-12 – Uygulama Yeniden Başlatılıyor
——————————————–
500 Internal Server Error
HTTP 500 – İç sunucu hatası
——————————————–
414 Request – URI Too Long
HTTP 414 – İstek – URI Çok Uzun
——————————————–
412 Precondition Failed
HTTP 412 – Önkoşul Başarısız Oldu
———————————————
407 Proxy Authentication Required
HTTP 407 – Proxy Kimlik Denetimi Gerekiyor
———————————————
406 Not Acceptable
HTTP 406 – Kabul Edilemez
———————————————Kaynakwh: Http Hata Mesajları Ve
Açıklamaları
405 Method Not Allowed
HTTP 405 – Kaynağın kullanılmasına izin verilmiyor
———————————————
404 Not Found
HTTP 404 Sunucu ya da DNS Bulunamadı Hatası
———————————————-
403.17 Forhidden – Client certificate has expired or is not yet valid
HTTP 403,17 Yasak: İstemci sertifikasının süresi sona erdi ya da henüz geçerlilik kazanmadı
———————————————–
403.16 Forhidden – Client certificate untrusted or ill-formed
HTTP 403,16 Yasak: İstemci sertifikası güvenilir bulunmadı ya da geçersiz
————————————————
403.15 Forhidden – Client Access Licenses Exceeded
HTTP 403,15 Yasak: İstemci Erişimi Lisansları aşıldı
————————————————-
403.14 Forhidden – Directory Listing Denied
HTTP 403,14 Erişim Yasakizin Listelemesi geçersiz
————————————————-
403.13 Forhidden – Client certificate revoked
HTTP 403,13 Yasak: İstemci sertifikası iptal edildi
————————————————-
403.12 Forhidden – Mapper Denied Access
HTTP 403.12 – Erişim Yasak: Eşleyici erişimi reddetti
————————————————–
403.11 Forhidden – Password Change
TP 403,11 – Erişim Yasak: Parola değişikliği
————————————————–
403.10 Forhidden – Invalid Configuration
HTTP 403,10 – Erişim Yasak: Geçersiz yapılanma
————————————————–
403.9 Forhidden – Too many user
HTTP 403,9 – Erişim Yasak: Çok fazla kullanıcı bağlı
————————————————–
403.8 Forhidden – Site access denied
HTTP 403,8 Yasak: Siteye erişim reddedildi
————————————————–
403.7 Forhidden – Client certificate requred
HTTP 403,7 Yasak: İstemci sertifikası gerekiyor
————————————————–
403.6 Forhidden – IP address rejected
HTTP 403,6 Yasak: IP adresi reddedildi
————————————————–
403.5 Forhidden – SSL 128 required
HTTP 403,5 Yasak: SSL 128 gerekiyor
————————————————–
403.4 Forhidden – SSL required
HTTP 403,4 Yasak: SSL gerekiyor
————————————————–
403.3 Forhidden – Write access forhidden
HTTP 403,3 Yasak: Yazma Erişimi Yasak
————————————————–
403.2 Forhidden – Read access forhidden
HTTP 403,2 Yasak: Okuma Erişimi Yasak
————————————————–
403.1 Forhidden – Execute access forhidden
HTTP 403.1 Yasak: Yürütme Erişimi Yasak
————————————————–
401.5 Unauthorized – Authorization failed by ISAPI/CGI app
HTTP 401.5 – Yetki yok: ISAPI ya da CGI uygulaması tarafından yetki verilmedi
—————————————————
401.4 Unauthorized – Authorization failed by filter
HTTP 401,4 – Yetki yok: Yetkilendirme işlemi filtre tarafından reddedildi
—————————————————
401.3 Unauthorized – Authorization due to ACL on resource
HTTP 401.3 – Erişim; kaynaktaki EDL tarafından reddedildi
—————————————————-
401.2 Unauthorized – Authorization to server configuration
HTTP 401,2 – Yetki yok: Sunucu yapılandırması nedeniyle oturum açılamadı
—————————————————–
401.1 Unauthorized – Logon failed
HTTP 401,1 – Yetki yok: Oturum Açılamadı
—————————————————–
400 – Bad Request
HTTP 400 – Yanlış İstek

YORUM KUTUSU