Directadmin IP Panel IP Değiştirme

  DirectAdmin, Kontrol Panelleri

Ssh ile bağlandıktan son yapacagınız komut aşağıdadır

cd /usr/local/directadmin/scripts/

bunun altına gidip

./ipswap.sh şuankiIP değişecekIP

YORUM KUTUSU