Directadmin Cron Yükleme

/usr/local/directadmin/data/task.queue içeriğini kontrol edin.
Varsa, bu içeriği kontrol edin. Sadece 1 veya 2 satır komut fazlaysa o zaman dataskq çalışmıyor demektir.

chmod 644 /etc/cron.d/directadmin_cron
/sbin/service crond restart

Crond servisinin çalıştığına emin olun.

ps ax | grep cron

/sbin/service crond restart Bu komut ile cron’u yeniden başlatmayı deneyin./var/log/cron ve /var/log/messages olası sorunlar için kontrol edin.
Eğer crond yok ise rpm tabanlı sistem tipi kullanın.

yum -y install vixie-cron cronie
service crond start
chkconfig crond on

Yukarıdaki komutlar hala işlenmiyorsa manuel çalıştırmayı deneyin.

/usr/local/directadmin/dataskq d

YORUM KUTUSU