Centos Saat Ayarı

  Centos 6,x, Linux

Centos Saat Dilimi ayarı

Linux’ta yaşadığımız sorunlardan birisi tarih / saat ayarlarının bozulmasıdır. Linux’ta tarih saat ayarlarını değiştirmek için “date” komutunu kullanabiliriz.

date -s “08/21/2007 09:05:00”

Tarih parametresini verirken aradaki ayraç “/” olmak zorunda. Daha fazla bilgiyi ” man date ” komutu ile alabilirsiniz.

Zaman Dilimi ayarlamak için ise aşağıdaki komut

ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/localtime

YORUM KUTUSU