CentOS HTOP Install yum install htop

  Centos 6,x, Debian 5, Linux

 

1. Yöntem :

Öncelikle htopu yumdan kurmak için Centos repomuza dag girmemiz gerekiyor. En alta aşagıdaki dag ı giriyoruz.

nano /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo

[dag]
name=Dag RPM Repository for Red Hat Enterprise Linux
baseurl=http://apt.sw.be/redhat/el$releasever/en/$basearch/dag
gpgcheck=1
enabled=1

daha sonra kaydedip editorumuzden çıkıyoruz. Dag ın paket keyi için ssh da ;

rpm –import http://dag.wieers.com/rpm/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt

komutu uygulayabiliriz.

yum -y install htop

yazarak htopun kurulumunu tamamlarız daha sonra htop komutu ile serverimizi izlemeye başlayabiliriz.

2. Yöntem

Rpm paketini kurarak bunun için wget ile ;

http://dag.wieers.com/rpm/packages/htop/ adresinden linux surumunuze ait rpm paketini indirip rpm -i ile kurabilirsiniz. Centos kullandıgım için ;

wget  http://dag.wieers.com/rpm/packages/htop/htop-0.4.1-1.0.rh8.dag.i386.rpm

rpm -ivh  htop-0.4.1-1.0.rh8.dag.i386.rpm

 

 

YORUM KUTUSU