Apache Htaccess Ayarları

  Centos 6,x, Debian 5, FreeBSD, SSH Komutları

Netcraft verilerine göre dünyadaki web sunucuların büyük bir çoğunluğu Apache web sunucu yazılımını kullanmaktadır. Apache web sunucu yazılımı barındırdığı çeşitli güvenlik özellikleriyle sistem yöneticilerinin güvenlik önlemlerini almasını kolaylaştırmıştır. Bu güvenlik özelliklerinden birisi de web sunucu altında belirli sayfalara, dizinlere parola koruması eklenebilmesi ve ip kısıtlama koyulabilmesidir.
Bu yazıda Apache web sunucusunun en sık tercih edilen özelliklerinden biri olan htaccess koruması ve bu korumaya yönelik gerçekleştirilebilecek temel saldırıları anlatmaktadır. .htaccess’in diğer kullanım amaçlarını incelemek için Apache.org sitesi ziyaret edilerek bilgi alınabilir.

Parola korumalı alan oluşturma
Meraklı gözlerden korunmak istenen alan /home/blog/test olsun. Bu dizin altına aşağıdaki satırları içeren .htaccess dosyası koyularak web üzerinden yapılacak erişimlere kısıtlama getirilmişi olur.

AuthUserFile /etc/.htpasswd-1 
AuthGroupFile /dev/null 
AuthName "Giris Yasak!" 
AuthType Basic 

<Limit GET POST> 
require valid-user 
</Limit>

Yukardaki satırlar genel olarak belirtilen dizin için sadece yetkili kullanıcıların GET, POST istekleri gönderebilmesini sağlar. Hangi kullanıcıların yetkili olduğu ve yetki bilgileri “/etc/.htpasswd-1” dosyasında belirtilmelidir.

Yetkili kullanıcı eklemek için kullanılacak komut htpasswd komutudur. Aşağıdaki komutla bga adında yetkili bir kullanıcı sisteme eklenmiştir.

# htpasswd -c /etc/.htpasswd-1 bga 
New password: Re-type new password: 
Adding password for user bga

/etc/.htpasswd-1 dosyası içeriğine bakılacak olursa aşağıdaki formatta hesap bilgileri gözükecektir. *Parola DES ile şifrelenmiş şekilde saklanmaktadır+

# cat /etc/.htpasswd-1 
bga:M4VRJ3X5.K.K.

Not:htpasswd komutu çalıştırılırken –c parametresi sadece ilk kullanıcı ekleme işleminde kullanılmalıdır.

Kaynak BGA

 

 

 

2 thoughts on - Apache Htaccess Ayarları

YORUM KUTUSU